مدیریت
حسین حیدری
مدیر عامل عرش

کارشناسی
مهندسی کامپیوتر - فن‌آوری اطلاعات
از دانشگاه صنعتی شریف
معاونت تولید و توسعه
امیرعلی اکبری
مدیریت زیرساخت، تحقیق و توسعه

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار
از دانشگاه صنعتی شریف
معاونت بازرگانی و فروش
محمد حامد کمال پور
مدیر تحقیق و توسعه بازار

کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
از دانشگاه علم و فرهنگ
مدیر مالی
نگار مهرورز

کارشناسی ارشد
حسابداری ‌
از دانشگاه آزاد اسلامی
تولید و توسعه
فهیمه شوروزی
مدیر پروژه
کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
از دانشگاه صنعتی شریف
تولید و توسعه
مانا مس‌کار
مدیر پروژه
کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
از دانشگاه صنعتی شریف
تولید و توسعه
حسین فرقانی
طراح پروژه

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
از دانشگاه صنعتی شریف
تولید و توسعه
سارا کردانی مقدم
توسعه‌دهنده ارشد

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر - فن‌آوری اطلاعات
از دانشگاه صنعتی شریف
تولید و توسعه
محمد امین صباغیان
توسعه دهنده ارشد
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
از دانشگاه صنعتی شریف
تولید و توسعه
زینب صالحی
توسعه دهنده نرم افزاری

کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
از دانشگاه صنعتی شریف
تولید و توسعه
سمیه برزه کار
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر - سخت‌افزار
از دانشگاه شهید بهشتی
تولید و توسعه
محمد جعفر مشهدی ابراهیم
کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
از دانشگاه صنعتی شریف
تولید و توسعه
راضیه بابایی
کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
از دانشگاه صنعتی شریف
تولید و توسعه
مریم زاکانی
کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
از دانشگاه صنعتی شریف
تولید و توسعه
سمیرا جواهری
کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
از دانشگاه صنعتی شریف
تولید و توسعه
شیوا روشن روان
کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
از دانشگاه علم و فرهنگ
تولید و توسعه
سپیده شمس
کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
از دانشگاه علم و فرهنگ
تولید و توسعه
امین کوکبی
کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
از دانشگاه علم و فرهنگ
تولید و توسعه
ناصر علی آبادی
کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
از دانشگاه صنعتی شریف
تولید و توسعه
علی لطفی
کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
از دانشگاه صنعتی شریف
تحقیق و توسعه
مجتبی فیاض بخش
کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
از دانشگاه صنعتی شریف
مدیریت محتوا
مائده بنابی
مدیر محتوایی سایت دندانپزشکان
دکترای دندانپزشکی
از دانشگاه شاهد
مدیریت محتوا
زینب غفاری
مدیر محتوایی سایت بادوم
کارشناسی
روانشناسی
از دانشگاه تهران
طراحی وب و امور هنری
اسماعیل محمدی پناه
مدیر هنری

کارشناسی ارشد
طراحی صنعتی
از دانشگاه تهران
پشتیبانی
فائزه معصومی
کارشناسی ارشد
مدیریت IT
از دانشگاه آزاد اسلامی
اداری
ساسان کلانتری
مسئول اجرایی
کاردانی مکانیک
اداری
فاطمه گنج‌خانی
مسئول دفتر مدیرعامل
کارشناسی مهندسی صنایع